หมาแลบลิ้นเพราะอะไร

 


การแลบลิ้นของหมาเป็นท่าทางที่สำคัญในการสื่อสารและแสดงอารมณ์ของพวกเขา. หมาใช้การแลบลิ้นเพื่อแสดงความยินดี, ความสนใจ, หรือการสื่อสารสถานะการเป็นเพื่อน. นอกจากนี้, การแลบลิ้นยังเป็นท่าทางที่แสดงความพร้อมที่จะเข้าสัมผัสหรือเล่นกับคนหรือสิ่งรอบข้าง.

การแลบลิ้นของหมามักเกิดขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกสดชื่น, มีความสุข, หรืออยากจะเล่น. นอกจากนี้, การแลบลิ้นยังเป็นพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาสนใจหรือติดตามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เช่น อาหาร, กลิ่น, หรือเห็นคนที่พวกเขารัก.

การแลบลิ้นของหมาเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคมและการสื่อสารของสัตว์ทั้งหลายที่มีส่วนสำคัญในการเข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์กับคนและสัตว์คนอื่น ๆ.


เหตุผลที่พอเป็นไปได้อยู่ 4 ข้อด้วยกัน

1.น้องหมามีอาการ Tongue Syndrome

ส่วนใหญ่จะเป็นกับน้องหมาพันธุ์เล็กและพวก

ที่หน้าแบนค่ะ เช่น หมาปั๊ก ซึ่งเป็นเรื่องของ

พันธุกรรม หรือบางตัวก็มีปัญหาในช่องปาก

ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้กระทบการใช้ชีวิตมากนัก

แต่อย่างไรถ้าน้องแลบลิ้นอยู่ตลอดและดูไม่มี

ความสุขนักก็ควรพาไปปรึกษาสัตวแพทย์


2.สัญญาณของอาการป่วย หากน้องหมาเรา

ปกติมักไม่แลบลิ้นออกมา เป็นไปได้ว่าน้อง

อาจป่วยค่ะ (สังเกตพฤติกรรมอื่นๆด้วย)


3.ระบายความร้อน (เหมือนเวลาคนเหงื่อออก)

การหายใจสั้นๆเร็วๆทางปากจะทำให้ร่างกาย

ระบายความร้อนและรู้สึกเย็นมากขึ้น ถ้าน้อง

หมาแลบลิ้นแฮกๆ มาก ก็ควรพาไปอยู่ในที่

อุณหภูมิเย็นลงและเตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอ


4.น้องหมากำลังผ่อนคลายและสุขใจ

หากไม่ตรงกับ 3 ข้อด้านบนและน้องหมาเรา

ดูสบายดี เป็นไปได้ว่ากำลังผ่อนคลายแบบสุดๆ

เช่นเวลาเราเกาพุงเกาหลัง เวลานอนข้างๆเรา

เพิ่งกินขนมสุดโปรดหรือได้วิ่งเล่นสบายใจมา

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า